Công nghiệp hóa là gì? Đặc điểm của sự phát triển này

Công nghiệp hóa là gì? Đặc điểm của sự phát triển này ra sao? Nếu đang có thắc mắc như vậy hãy theo dõi hết bài viết của mục khám phá nhé.

Lý giải công nghiệp hóa là gì?

Công nghiệp hóa là gì? Đặc điểm của sự phát triển này

Công nghiệp hóa là quá trình phát triển chuyển dịch từ nền một kinh tế nông nghiệp lên nền kinh tế công nghiệp, lấy sản xuất công nghiệp làm chủ chốt.

Hay nói theo cách khác, công nghiệp hóa chính là quá trình thay đổi từ nền văn hóa nông nghiệp chủ đạo sang một nền phát triển hơn là văn minh công nghiệp; từ đất nước xã hội nông nghiệp chuyển thành xã hội công nghiệp.

Đặc điểm công nghiệp hóa

Mỗi quốc gia đề ra yêu cầu với sự phát triển công nghiệp hóa rất khác nhau, nhưng cơ bản của nó vẫn có những điểm giống nhau sau:

– Khắc phục tất cả những điểm yếu của nền công nghiệp truyền thống về sự bất công xã hội, lãng phí vật cơ sở chất, gây ô nhiễm môi trường, thời gian để thực hiện kéo dài.

– Gắn kết việc làm công nghiệp hóa với sự phát triển của nền kinh tế và công nghệ, tiếp cận với kinh tế tri thức, đẩy mạnh sự phát triển các ngành công nghệ cao theo xu hướng của thế giới.

– Chú trọng vào sự phát triển bền vững, vừa thực hiện phát triển kinh tế, vừa bảo vệ được an ninh xã hội và vấn đề ô nhiễm môi trường.

Các loại hình công nghiệp hóa

Công nghiệp hóa là cuộc cách mạng được thực hiện ở trên khắp Thế giới với 2 loại mô hình cơ bản đó là:

– Công nghiệp hóa truyền thống

– Công nghiệp hóa kiểu mới

Trên đây là những giải đáp công nghiệp hóa là gì và đặc điểm của công nghiệp hóa được chúng tôi gửi đến quý vị khán giả theo dõi bài viết.

>>> Xem thêm: Tìm hiểu Trend là gì?