Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Điều kiện để được hưởng BHTN

Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Điều kiện để được hưởng BHTN như thế nào? Cùng theo dõi hết bài viết của khám phá để tìm ra câu trả lời nhé.

Tìm hiểu chi tiết bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Bảo hiểm thất nghiệp là gì? Điều kiện để được hưởng BHTN

Bảo hiểm thất nghiệp là một chế độ nhằm bù đắp một phần nào đó thu nhập của người lao động khi họ bị mất việc làm, hỗ trợ cho người lao động học nghề, duy trì và có thể tìm kiếm việc làm trên cơ sở họ đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (theo khoản 4 Điều 3 của Luật Việc làm năm 2013).

Theo quy định trong Điều 43 Luật Việc làm năm 2013, cả người lao động và những người sử dụng lao động đều có trách nhiệm phải tham gia loại hình bảo hiểm thất nghiệp.

Mức tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp là bao nhiêu

Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm tham gia BHTN cho những người lao động của mình tại tổ chức bảo hiểm xã hội trong vòng thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng lao động hoặc bản hợp đồng làm việc bắt đầu có hiệu lực.

Theo Điều 57 Luật Việc làm năm 2013, mức tiền đóng hàng tháng của những người lao động và người trực tiếp sử dụng lao động như sau:

– Người lao động sẽ phải đóng 1% tiền lương tháng của mình;

– Người sử dụng lao động sẽ phải đóng 1% quỹ tiền lương trong tháng của những người lao động đang làm cho mình.

Điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi mà có đầy đủ các điều kiện sau:

–  Người lao động có tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp

–  Người lao động đã hết hoặc chấm dứt hợp đồng lao động

–  Đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trong thời gian 24 tháng trước khi nghỉ việc đối với người lao động ký hợp đồng lao động có thời hạn hoặc không thời hạn; đủ 12 tháng trong thời gian 36 tháng trước khi nghỉ việc đối với người lao động thời vụ

–  Người lao động đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng từ khi nghỉ việc

–  Người lao động chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN trừ các trường hợp quy định ở trên.

Trên đây là những giải đáp bảo hiểm thất nghiệp là gì và điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp được chúng tôi gửi đến quý vị đọc giả.