Hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp gồm những gì cho người lao động

Hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp gồm những gì mà cho người lao động cần phải chuẩn bị, cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết trong bài viết của chuyên mục khám phá nhé.

Hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp gồm những gì cho người lao động

Người lao động cần biết hồ sơ bảo hiểm thất thất nghiệp gồm những gì?

1. Đơn xin hưởng BHTN

Đơn đề nghị được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu có sẵn do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định

2. Chuẩn bị một trong số các giấy tờ sau đây

– Hợp đồng lao động hoặc bản hợp đồng làm việc đã hết thời hạn hoặc đã hoàn thành xong công việc theo biên bản hợp đồng lao động;

– Quyết định thôi việc của công ty.

– Quyết định sa thải của công ty.

– Quyết định kỷ luật người lao động buộc thôi việc;

– Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

3. Sổ bảo hiểm xã hội.

Đơn vị bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện xác nhận về việc người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp và việc trả sổ bảo hiểm xã hội kaij cho người lao động trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức bảo hiểm xã hội nhận được đề nghị xử lý của người sử dụng lao động.

Quy trình giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp

Bước 1:

Trong thời gian 3 tháng kể từ ngày đã chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng việc làm nếu như người lao động chưa thể tìm được việc làm và mong muốn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp cần phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp đến trung tâm dịch vụ việc làm của địa phương nơi mà người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Bước 2:

Trung tâm dịch vụ việc làm ở nơi người lao động gửi hồ sơ nhận BHTN sẽ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, ghi và gửi phiếu hẹn để trả kết quả cho người lao động nộp hồ sơ. Trường hợp nếu hồ sơ không đủ theo định cần phải trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do không được chấp nhận.

Bước 3:

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ theo quy định, Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Trường hợp không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

Bước 4:

Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, người lao động cần đến Trung tâm dịch vụ việc làm đã gửi hồ sơ để nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trên đây là những giải đáp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp gồm những gì và quy trình xử lý hồ sơ BHTN được chúng tôi gửi đến quý vị đọc giả.

>>> Bài viết liên quan: Bảo hiểm thất nghiệp là gì?