Việt Nam có bao nhiêu dân tộc anh em trong cả nước

Việt Nam có bao nhiêu dân tộc anh em trong cả nước? Cùng nhau khám phá trong bài viết này để có thể biết được chúng xác nhé.

Tìm hiểu Việt Nam có bao nhiêu dân tộc anh em

Việt Nam có bao nhiêu dân tộc anh em trong cả nước

Theo thông tin được chúng tôi cập nhật đến tháng 3/2022 trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban dân tộc, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Tổng cục thống kê Việt Nam thì tổng số lượng các dân tộc ở Việt Nam hiện nay đang là 54 dân tộc anh em.

Các dân tộc phân bố ở khắp 63 tỉnh thành trên cả nước, mỗi  mộtdân tộc đều có những bản sắc văn hóa và phong tục tập quán riêng biệt. Trong số đó, dân tộc Kinh chiếm vào khoảng 85% dân số của cả nước và 53 dân tộc còn lại chỉ chiếm khoảng 15% trên tổng số dân mà thôi.

Về địa bàn sinh sống của 54 dân tộc anh em thì người Kinh cư trú trải dài trên khắp mọi miền của đất nước, tập trung nhiều nhất tại khu vực đồng bằng, đô thị và hải đảo. Các đồng bào dân tộc thiểu số thường chủ yếu sống tại các vùng núi, trung du…

Đặc điểm của các dân tộc Việt Nam ra sao

Việt Nam là quốc gia nhiều dân tộc với 54 dân tộc cùng nhau sinh sống. Người Kinh chiếm khoảng 85,4% dân số Việt Nam với tổng số 78,32 triệu người. 53 dân tộc thiểu số còn lại chỉ chiếm khoảng 14,6% dân số của cả nước.

Dân tộc thường được dễ dàng nhận biết thông qua các đặc điểm chủ yếu sau đây:

– Có chung một phương thức sinh hoạt kinh tế với nhau, đây là một trong những nét đặc trưng quan trọng nhất của dân tộc ở Việt Nam.

– Các mối quan hệ kinh tế cũng chính là cơ sở để liên kết các bộ phận với nhau, các thành viên trong dân tộc với nhau từ đó tạo nên một nền tảng vững chắc cho cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

– Thường tập trung cư trú trên một vùng lãnh thổ của một quốc gia hoặc hoặc cư trú đan xen với nhiều dân tộc anh em. Vận mệnh dân tộc một phần rất quan trọng gắn với việc xác lập và bảo vệ lãnh thổ đất nước.

– Có ngôn ngữ riêng hoặc có thể có chữ viết riêng trên cơ sở ngôn ngữ chung của quốc gia làm công cụ giao tiếp trên mọi lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, tình cảm…

– Có nét tâm lí riêng (nét tâm lí dân tộc) biểu hiện ở việc kết tinh trong nền văn hóa dân tộc và tạo nên bản sắc riêng của nền văn hóa dân tộc, gắn bó với nền văn hóa của cả cộng đồng các dân tộc.

Trên đây là những giải đáp Việt Nam có bao nhiêu dân tộc anh em và đặc điểm của dân tộc Việt Nam được chúng tôi gửi đến quý vị đọc giả.

>>> Bài viết liên quan: IQ bao nhiêu là cao?