Cổ phiếu là gì? Đặc điểm nhận biết như thế nào

Cổ phiếu là gì? Đặc điểm nhận biết cổ phiếu như thế nào? Cùng đi khám phá trong bài viết để tìm ra câu trả lời chính xác nhất nhé.

Tìm hiểu khái niệm cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là gì? Đặc điểm nhận biết như thế nào

Cổ phiếu là một chứng chỉ do công ty cổ phần nào đó phát hành, bút toán ghi sổ sách hoặc dữ liệu điện tử để xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần nào đó của công ty đó.

Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung chủ yếu dưới đây:

– Tên, mã số định danh của doanh nghiệp, địa chỉ đặt trụ sở chính của công ty;

– Số lượng cổ phần và từng loại cổ phần;

– Mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần được ghi trên cổ phiếu;

– Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông chính là cá nhân; tên, mã số của doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của các cổ đông là tổ chức;

– Tóm tắt về các thủ tục chuyển nhượng cổ phần;

– Chữ ký của người đại diện hợp pháp theo pháp luật và dấu hoạt động của công ty (nếu có);

– Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty đó và ngày được phát hành cổ phiếu;

– Các nội dung khác dựa theo quy định tại các Điều 116, 117 và 118 của Luật doanh nghiệp ban hành nă, 2020 đối với các cổ phiếu của cổ phần công ty ưu đãi.

Đặc điểm của cổ phiếu là gì?

Không có kỳ hạn và cũng không có hoàn vốn

Cổ phiếu là tờ giấy chứng nhận góp vốn của các vị cổ đông vào một công ty cổ phần. Chỉ có một chiều góp tiền vào và không thể hiện thời hạn khi nào hoàn vốn; không có kỳ hạn cố định. (Khi công ty bị phá sản hay giải thể, thì khi đó sẽ không còn tồn tại cổ phiếu nào cả).

Cổ tức không ổn định, phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Cổ tức cổ phiếu thường sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Và vì kết quả kinh doanh hằng tháng không ổn định nên cổ tức cũng sẽ không cố định theo. Khi một doanh nghiệp làm ăn nếu phát đạt thì cổ đông sẽ được hưởng lợi nhuận nhiều hơn so với các loại chứng khoán khác có lãi suất hằng tháng cố định. Ngược lại, khi doanh nghiệp làm ăn khó khăn hay thua lỗ, thì số cổ tức có thể rất thấp hoặc tường hợp xấu nhất là không có cổ tức. Khi công ty đó phá sản cổ đông sẽ là người cuối cùng nhận được giá trị còn lại từ số tiền tài sản thanh lý.

Giá của cổ phiếu biến động rất mạnh

Giá biến động nhiều nhất ở trên các phiên giao dịch của thị trường thứ cấp. Do giá cổ phiếu chịu sự tác động của rất nhiều nhân tố. Và nhân tố góp phần quan trọng nhất đó là kết quả kinh doanh của chính công ty doanh nghiệp đó.

Có tính lưu thông

Có tính lưu thông khiến cho cổ phiếu có giá trị giống như là một loại tài sản thực sự và được thể hiện ở trong đặc điểm của loại cổ phiếu. Và nếu như có tính thanh khoản giúp chủ sở hữu có thể chuyển cổ phiếu thành tiền mặt khi thực sự cần thiết, thì tính lưu thông sẽ giúp chủ sở hữu cổ phiếu có thể thực hiện nhiều hoạt động khác như thừa kế , tặng cho người tân bạn bè từ chính tài sản của mình.

Tính thanh khoản cao

Cổ phiếu có khả năng dễ dàng thực hiện trong việc chuyển hóa thành số tiền mặt. Tuy nhiên, tính thanh khoản của cổ phiếu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là phải do kết quả kinh doanh của đơn vị tổ chức phát hành. Thứ hai là do mối quan hệ cung – cầu trên thị trường lúc bấy giờ.

Tính tư bản giả

Cổ phiếu mang tính tư bản giả và tức là cổ phiếu sẽ có giá trị như tiền mặt. Tuy nhiên, cổ phiếu thực chất không phải là tiền, nó chỉ có giá trị sử dụng khi được đảm bảo bằng tiền bạc. Mệnh giá của mỗi cổ phiếu cũng không phản ánh được chính xác giá trị của cổ phiếu đó.

Tính rủi ro cao

Về mặt lý thuyết, khi đã phát hành thì cổ phiếu không đem lại rủi ro cho tổ chức phát hành. Mà rủi ro lúc này sẽ thuộc về chủ sở hữu cổ phiếu. Nguyên nhân là giá trị của cổ phiếu được các nguyên nhân khách quan quyết định. Như kết quả kinh doanh của tổ chức phát hành, cũng như tình hình chính trị, kinh tế và xã hội của quốc gia, toàn thế giới… Hơn nữa, giá trị cổ phiếu còn ảnh hưởng bởi tâm lý của số đông nhà đầu tư. Khi gặp các thông tin không chính xác, sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư cũng khiến cổ phiếu rủi ro nhiều hơn. Tất nhiên, rủi ro cao thường sẽ đi kèm với kỳ vọng về lợi nhuận lớn. Điều này tạo nên sự hấp dẫn của cổ phiếu cho nhà đầu tư.

Các loại cổ phiếu đang có hiện nay

Thông thường hiện nay các công ty cổ phần thường phát hành hai dạng cổ phiếu:

Cổ phiếu thường

Các cổ đông sở hữu cổ phiếu thường được:

– Quyền tự do chuyển nhượng

– Quyền biểu quyết đối với các quyết định của công ty tại Đại hội cổ đông

– Được hưởng cổ tức theo kết quả kinh doanh và giá trị cổ phiếu đang nắm giữ

Cổ phiếu ưu đãi

Các cổ đông năm giữ cổ phiếu ưu đãi có quyền hạn và trách nhiệm hạn chế như:

– Lợi tức ổn định

– Không có quyền được bầu cử, ứng cử

– Được nhận cổ tức đầu tiên. Khi công ty bị phá sản thì họ cũng là những người được công ty trả trước sau đó mới đến cổ đông thường

Trên đây là những giải đáp cổ phiếu là gì và các loại cổ phiến đang hiện hành được chúng tôi gửi đến quý vị khán giả theo dõi bài viết.

>>> Bài viết liên quan: Trái phiếu là gì?