Dân quân tự vệ là gì? Nhiệm vụ chức năng của họ ra sao

Dân quân tự vệ là gì? Nhiệm vụ chức năng của đội ngữ dân quân tự vệ ra sao? Cùng nhau đi khám phá rõ hơn trong bài viết này nhé.

Giải đáp thắc mắc dân quân tự vệ là gì?

Dân quân tự vệ là gì? Nhiệm vụ chức năng của họ ra sao

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang trong quần chúng không thoát ly trong hoạt động sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương được gọi là dân quân, được tổ chức ở các cơ quan nhà nước, tổ chức, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị doanh nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây được gọi chung là cơ quan, tổ chức) gọi là dân quân tự vệ.

Thành phần của hệ Dân quân tự vệ bao gồm như sau:

– Dân quân tự vệ tại chỗ.

– Dân quân tự vệ cơ động.

– Dân quân thường trực.

– Dân quân tự vệ biển.

– Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế.

Nhiệm vụ chức năng của dân quân tự vệ là gì?

Sẵn sàng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ chính quyền địa phương, cơ sở, cơ quan, tổ chức của nhân dân.

Phối hợp với những đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các lực lượng khác trên địa bàn bảo vệ chủ quyền dân tộc, an ninh biên giới quốc gia, hải đảo, vùng biển, vùng trời của đất nước Việt Nam; tham gia xây dựng nền quốc phòng cũng chắc toàn dân, khu vực phòng thủ, bảo vệ an ninh của quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo những quy định của pháp luật.

Thực hiện tham gia nhiệm vụ huấn luyện đào tạo quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập trận địa.

Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền.

Phòng, chống, khắc phục hậu quả thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác theo quy định của pháp luật.

Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; tham gia xây dựng địa phương, cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện chính sách xã hội.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những chia sẻ dân quân tự vệ là gì và nhiệm vụ của dân quân tự vệ được chúng tôi gửi đến quý vị đọc giả theo dõi bài viết.

>> Bài viết liên quan: Tìm hiểu 19/5 là ngày gì?